Dansk Nefrologisk Selskab


Home | Møder & kurser | Tidligere videnskabelige møder | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater |
Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. | Love | English

 

 

 

Medlemskab og fonde

Det er nu muligt at søge Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond

 

Forskningsfonden prioriterer i år ansøgninger fra yngre forskere som er medlem af DNS. Midlerne uddeles med henblik på igangsættelse af nye projekter. Bevillingen må forventes at være max 30.000 dkr per projekt.

Ansøgningsfrist 22. januar 2017

 

Ansøgningsskema til Forskningsfonden

Ansøgningsskema til Rejsefonden
Rejselegater uddeles kun til yngre læger eller studerende som er medlem eller har anmodet om medlemskab af Dansk Nefrologisk Selskab.

 

Medlemskab
Regler for medlemskab | Ansøgningsskema downloades og returneres til secretary@nephrology.dk

Kontingent for speciallæger opkræves i år á 2 omgange på hhv. 400 kr. og 300 kr.
grundet den på generalforsamlingen vedtagne kontingent forhøjelse


Ansøgning til ISN Global Outreach Clinical Research & Prevention Program om forskningsmidler


Karen Elise Jensens Fond - støtter i 2018 nefrologi