Dansk Nefrologisk Selskab
 

Home | Møder & kurser | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater  Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. Love | 
English  
 
 

 

Medlemskab og fonde


Der er nu mulighed for at søge DNS Forskningsfond og DNS Rejsefond vedr. bevilling for 2013

Deadline for ansøgning til begge er fredag den 1. februar 2013

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond uddeler bevillinger, typisk i størrelsesorden 30.000 - 50.000 kr., efter ansøgning til konkrete forskningsprojekter. Ansøger bør være medlem af DNS. Unge forskere, f.eks. studerende og yngre forskere, der forbereder eller er i gang med et PhD-studium prioriteres ved vurdering af ansøgningerne.

Ansøgningsskema downloades her 
Returner ansøgningsskemaet til forskningsfond@nephrology.dk

Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond uddeler bevillinger, typisk i størrelsesordenen 3.000 - 5.000 kr., til videnskabelige rejser, f.eks. kongresrejser. Ansøgere, der selv skal præsentere, prioriteres ved vurdering af ansøgninger.

Ansøgningsskema downloades her
Returner ansøgningsskemaet til
rejsefond@nephrology.dk


 


Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond 2013

Ansøgning senest 1. februar 2013

Ansøgningsskema downloades her

Returner ansøgningsskemaet til rejsefond@nephrology.dk

 


Medlemskab
Regler for medlemskab | Ansøgningsskema