Dansk Nefrologisk Selskab

Home | Møder & kurser | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater |Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. | Love |English

 

 

 

Ansøgning om medlemskab af Dansk Nefrologisk Selskab


Navn  
CPR nr.    
Stilling  
Arbejdsplads adresse  
Arbejdsplads tlf.    
Privat adresse   
Privat tlf.    
E-mail adresse  
For ikke speciallæger - skriv motivation her: