Dansk Nefrologisk Selskab


Home | Møder & kurser | Tidligere videnskabelige møder | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater |
Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. | Love | English

 

 

Tilmelding mailliste
Afmelding mailliste

DNS på Facebook

 @
Kontakt

Vejledning ved
rejsegodtgørelse
fra DNS

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde 29. - 30. april 2016

Prismodtagere - klik her
Andre billeder - klik her


Evaluering af efteruddannelse DNS - Sammenfatningsrapport 2016


Referat fra Bestyrelsesmøde 2.3.2016 og Registerudvalgsmøde 9.3.2016